geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Portal

Zdjęcie: IDG

Atomowa Dyplomacja - Patronat medialny [AKTUALIZACJA 2]

Dodał: Andrzej Widera

27-09-2022 12:00


Dyskusja na temat energetyki atomowej coraz bardziej nabiera tempa nie tylko w Polsce. Dość przypomnieć, niedawne posunięcia Estonii w kwestii wybudowania własnej elektrowni atomowej opartej na najnowocześniejszej technologii małych reaktorów SMR. Dyskusja na ten temat powraca także na Litwie.

Jednak na tę chwilę, najważniejsza dyskusja na ten temat jest prowadzona w naszym kraju. W związku z tym, z największą przyjemnością objęliśmy patronatem medialnym projekt organizowany przez Instytut Dyplomacji Gospodarczej o nazwie "Atomowa Dyplomacja". Poniżej zamieszczamy szczegóły projektu.

Czy Polsce potrzebna jest transformacja energetyczna? Czy powinnyśmy odejść od węgla? Czy Polsce potrzebna jest elektrownia atomowa? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w projekcie ,,Atomowa Dyplomacja”  Instytutu  Dyplomacji  Gospodarczej.  Odejście  od  starych  paliw  kopalnianych  jest  widoczne  w  coraz  większej  liczbie  państw  rozwiniętych.  OZE  nie  jest  w  stanie  ich  zastąpić  czy zrównoważyć. Stabilną i czystą “zieloną” energię elektryczną mogą natomiast zapewnić elektrownie jądrowe.

Dalsze  zwlekanie  w  tej  kwestii  poskutkuje  wysokimi  podwyżkami  kosztów  życia  obywateli  i prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też zamierzamy zaktywizować potrzebną dyskusję na ten  temat.  Cel  ten  chcemy  zrealizować  poprzez  liczne  artykuły,  wywiady,  analizy,  które  będą  się pojawiały na naszych stronach. Zorganizujemy także webinaria z ekspertami oraz spotkania edukacyjne w formie warsztatów dla uczniów liceum.  

Z naszej inicjatywy odbędą się także dwie konferencje dotyczące tego zagadnienia, w których udział wezmą przedstawiciele ze świata nauki,  biznesu i kół rządowych.  Projekt zostanie zwieńczony raportem  pt.  „Atomowa  Dyplomacja”,  pióra  dr  Aleksandra  Olecha  i  mgr  Natalii  Matiaszczyk, opisującego  strategie,  narzędzia  i  metody  stosowane  przez  państwa  posiadające  silny  przemysł atomowy we wspieraniu jego ekspansji zagranicznej.  

1.  Partner finansowy: Narodowy Instytut Wolności CRSO
2. Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
3.  Partnerzy merytoryczni projektu: SKN Energetyki SGH, Instytut Sobieskiego, Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów UW, Instytut Prawa Wschodniego, SKN Spraw Zagranicznych SGH, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Forum Prawo Dla Rozwoju Law4Growth, Instytut Nowej  Europy,  Portal  Bezpieczeństwo  i  Strategia,  Polski  Instytut  Ekonomiczny,  Warsaw Institute,  Stowarzyszenie  Z  Energią  O  Prawie,  Forum  Energii  ZPP,  Instytut  Polityki Energetycznej
4.  Partnerzy  medialni:  Do  Rzeczy,  Portal  Geopoliti.org,  Portal  Energetyka24,  Portal  Czas Wschodni, Portal Spraw Zagranicznych, Podróż Bez Paszportu
5.  Strona Projektu: https://idegroup.pl/atomowa-dyplomacja-1%ef%bf%bc/  

👉 Link do rejestracji: http://forms.gle/qWRBBCtS8nabcdGo9
👉 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2UhKfLvMw

O IDG: Instytut Dyplomacji Gospodarczej jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, który  prowadzi  działalność  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Misją  Instytutu  jest  budowa  nowej  jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym pragmatyzmu, rzetelności oraz efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie. W tym celu inicjujemy nowatorskie projekty w obszarze międzynarodowej dyplomacji gospodarczej, która w naszej opinii przyczynia się do zbliżenia różnych kultur i gospodarek.
Jesteśmy  think-tankiem,  którego  działalnością  jest  ukazywanie  powiązań  między  zagadnieniami  ze świata  ekonomii,  kultury  czy  infrastruktury  a  dyplomacją,  konsekwentne  budowanie  platformy zaufania  i  zrozumienia  między  przedsiębiorcami  na  arenie  międzynarodowej,  co  w  dużym  stopniu przyczyni się do intensyfikacji współpracy między różnymi podmiotami, jak również poprawi jakość i efektywność polskiej dyplomacji gospodarczej.

Konferencja „Atomowa Dyplomacja. Konferencja o bezpieczeństwie energetycznym i przyszłej roli atomu w polskiej energetyce”

Konferencja  otwierająca  projekt  została  zaplanowana  na  18  października w  Domu Dziennikarza Foksal w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym - poprzez udział stacjonarny, po wypełnieniu formularza, oraz poprzez transmisję na żywo. Zapewniony zostanie udział tłumacza migowego.

W ramach niej odbędą się cztery panele wraz z zaproszonymi ekspertami:  

•  Panel 1. Surowce energetyczne jako narzędzia nacisku dyplomatycznego  
•  Panel 2. Wyzwania polskiej energetyki - miks energetyczny, infrastruktura przesyłowa, uwarunkowania międzynarodowe
•  Panel 3. Obecne propozycje budowy elektrowni jądrowej w Polsce
•  Panel 4. Zyski polskiej energetyki atomowej

Aktualny program:  

•  9:00-9:30 Rejestracja uczestników
•  9:30-10:00 Rozpoczęcie konferencji.

Wystąpienia:  
➢  Prezesa Instytutu Dyplomacji Gospodarczej, Łukasza Kopańskiego
➢  Przedstawiciela Ministra Klimatu i Środowiska, Łukasza Sawickiego
➢  Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Wojciecha Kaczmarczyka

•  10:00-11:30 Tradycyjne surowce energetyczne jako narzędzia nacisku dyplomatycznego.
➢  Krzysztof Winkler, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
➢  Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich
➢  Yuriy Kamelchuk, Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy

•  11:30-11:45 Przerwa kawowa
•  11:45-13:00  Wyzwania  polskiej  energetyki-  infrastruktura  przesyłowa,  miks energetyczny, ogólnoświatowa tendencja odchodzenia od węgla
➢  Urszula Kuczyńska, Instytut Sobieskiego
➢  Tomasz Grzegorz Grosse, Instytut Sobieskiego
➢  Mariusz Patey, Warsaw Institute
Moderacja: Przedstawiciel IDG

•  13:00-13:30 Przerwa lunchowa
•  13:30-15:00 Obecne oferty budowy elektrowni atomowych
➢  Przedstawiciel Westinghouse
➢  Przedstawiciel EFD
➢  Przedstawiciel KHNP
➢  Przedstawiciel NuScale
Moderacja: Przedstawiciel IDG

•  15:00-15:15 Przerwa kawowa
•  15:15-16:15 Zyski polskiej energetyki atomowej
➢  Łukasz Sawicki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
➢  Adam Juszczak, Polski Instytut Ekonomiczny
➢  Dominika Taranko, Forum Energii ZPP
Moderacja: Przedstawiciel IDG
•  16:15-16:30 Podsumowanie konferencji
Wystąpienie przedstawicieli Instytutu Dyplomacji Gospodarczej


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021