geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. nie tylko przyczynił się do śmierci i cierpienia tysięcy ludzi, lecz także spowodował ogromne straty środowiskowe. Pogłębił też gigantyczne problemy ekologiczne Donbasu – regionu częściowo okupowanego od 2014 r.

Czy Rosja jest „odrębną planetą” w galaktyce prawa i stosunków międzynarodowych? Na ile współczesna Federacja Rosyjska czerpie z idei państwa i prawa czasów carskich lub sowieckich? Czy Rosja Putina jest państwem totalitarnym jak Związek Sowiecki...

Zespół Instytutu Dyplomacji Gospodarczej opublikował podręcznik pt. “ATOMOWA DYPLOMACJA. JAK ROZMAWIAĆ O ATOMIE". Publikacja ma na celu skuteczne przekazanie rzetelnej wiedzy o atomie w debacie publicznej.

Rosja praktycznie zamieniła Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w zakładnika, bezlitośnie instrumentalizując zasady konsensusu tej organizacji. Spotkanie OBWE na szczeblu ministerialnym, które odbyło się w Skopje...

"Gdy tylko minął pierwszy szok klęski, a wspierana przez Anglię i USA Armia Czerwona zatrzymała się w odwrocie, rząd sowiecki począł usztywniać swe stanowisko w rozmowach z sojusznikami, a zwłaszcza z rządem polskim. Już wówczas w nieoficjalnych...

W jakiej sytuacji Ukraina znalazła się pod koniec drugiego roku wojny? Czy jesteśmy u progu pauzy strategicznej, czyli rodzaju remisu, który w przyszłości stanie się wstępem do wznowienia konfliktu? Co to oznacza dla Polski? O bieżącej sytuacji...

Rosja poszukuje nowej formuły dla uzasadnienia wojny. Buduje narrację o nieskażonej kolonializmem ojczyźnie żyjących w zgodzie przedstawicieli różnych narodowości, wyznań i kultur.

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021