geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: Wikipedia

Pomoc wojskowa Zachodu dla Ukrainy – zarządzanie kryzysowe zamiast strategii

Dodał: Andrzej Widera

04-06-2024 15:00


Odblokowanie przez Stany Zjednoczone pakietu pomocowego dla Ukrainy pozwoli na ustabilizowanie linii frontu i powstrzymanie postępów rosyjskich, niemniej nie doprowadzi ani do przełomu w wojnie, ani do odzyskania przez Ukrainę inicjatywy strategicznej. Zachodnie wsparcie jest rozproszone, niesystematyczne i często doraźnie warunkowane politycznie. Biorąc pod uwagę zasoby i działania Rosji, pomoc dla Ukrainy winna mieć charakter długofalowy i strategiczny. Obecny jej charakter i formuła nie wpłyną rozstrzygająco na przebieg wojny.

Konsekwencje opóźnienia wsparcia militarnego dla Ukrainy. Począwszy od jesieni 2023 r. powoli, lecz systematycznie pogarszała się zarówno sytuacja sił ukraińskich na froncie, jak i możliwości obrony Ukrainy przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Istotnym tego powodem było wstrzymanie pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie państwa europejskie nie były w stanie zrekompensować braku tego wsparcia, zwłaszcza w zakresie produkcji amunicji – nie zdołano np. w pełni zrealizować żadnej z tzw. „inicjatyw amunicyjnych”.

Komentarz dra Jakuba Olchowskiego (IEŚ) - link do całości w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024