geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Estoński parlament poparł wdrożenie energii jądrowej

Dodał: Andrzej Widera

13-06-2024 08:35


Zgodnie z przyjęta wczoraj przez Riigikogu uchwałą, opracowana zostanie ustawa o energii jądrowej i bezpieczeństwie jądrowym, a istniejące przepisy zostaną w razie potrzeby zaktualizowane. Utworzona zostanie również instytucja regulująca bezpieczne wykorzystanie energii jądrowej i rozwój kompetencji w tym zakresie. 41 posłów Riigikogu głosowało za przyjęciem uchwały, 25 głosowało przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. Uchwała nie przyznaje prawa do budowy elektrowni jądrowej w Estonii.

Uchwała opiera się głównie na analizie przeprowadzonej przez Grupę Roboczą ds. Energii Jądrowej, która stwierdziła, że przyjęcie energii jądrowej w Estonii jest wykonalne. Krajowy plan rozwoju sektora energetycznego do 2035 r. musi uwzględniać skutki przyjęcia energii jądrowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii podczas przejścia na produkcję energii neutralnej dla klimatu. Podczas ustanawiania ram regulacyjnych należy zapewnić dokładną ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem narodowym, finansowaniem i formą własności.

W uzasadnieniu stwierdzono, że przyjęcie energii jądrowej w Estonii miałoby kilka zalet. Między innymi, energia jądrowa zapewniłaby ciągłą moc wytwórczą, która zrównoważyłaby wahania mocy wytwórczej energii odnawialnej, pomogłaby Estonii osiągnąć cel neutralności klimatycznej, zapewniłaby stabilną i przystępną cenę energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej, promowałaby badania i rozwój, przyniosłaby korzyści gospodarcze i stworzyła miejsca pracy dla miejscowej ludności.
 


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024