geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #parlament

Opinie Komentarze Analizy

Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach bałtyckich nie przyniosły wielu niespodzianek. Podczas kampanii przedwyborczej dominowały tematy związane z bezpieczeństwem, rozwojem regionalnym i infrastrukturą. Zwyciężyły ugrupowania o profilu ...

Wiadomości

Komisja Budżetu i Finansów Seimasu (BFK) zdecydowała się poprzeć propozycję litewskiego rządu dotyczącą podwyższenia podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych o jeden punkt procentowy – z 15 do 16 proc.

Wiadomości

W Estonii miniony tydzień przyniósł pewne zmiany w polityce krajowej. Najwyraźniej trwają polityczne roszady, przed zapowiedzianą w mediach i przez polityków, zmianą premier Kają Kallas, mimo, że ta ostatnia twierdzi, że nie wybiera się do Brukseli.

Wiadomości

Na początku czerwca łotewska Prokuratura Generalna wszczęła śledztwo w sprawie działań urzędników odpowiedzialnych za projekt krajowego odcinka Rail Baltica, poinformowały wczoraj media łotewskie. Jak się wydaje, jest to kolejne tło dla...

Wiadomości

Rząd USA wydał 13 czerwca wspólne oświadczenie, w którym rządy Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych potępiły próby ingerencji Rosji w demokratyczne wybory. W oświadczeniu czytamy, że w przededniu wyborów prezydenckich w Mołdawii „siły pro

Wiadomości

Dzisiaj Seimas przyjął poprawki do ustawy o poborze do wojska, która przewiduje, że młodzi ludzie będą wcielani do służby wojskowej zaraz po ukończeniu szkoły. Ustawa przewiduje również, że młodzi ludzie będą dowiadywać się o swojej kwalifikacji do s

Wiadomości

Zgodnie z przyjęta wczoraj przez Riigikogu uchwałą, opracowana zostanie ustawa o energii jądrowej i bezpieczeństwie jądrowym, a istniejące przepisy zostaną w razie potrzeby zaktualizowane. Utworzona zostanie również instytucja regulująca ...

Wiadomości

Mając na uwadze sytuację geopolityczną oraz pojawiające się nowe zagrożenia, litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje odebranie obywatelstwa kraju wszystkim osobom posiadającym podwójne obywatelstwo, jeżeli wspierają agresorów i stanowią z

Wiadomości

Kęstutis Budrys, doradca prezydenta Gitanosa Nausėdy, przedstawił w trakcie posiedzenia Seimasu kandydaturę generała brygady Raimundasa Vaikšnorasa na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Litwy. Na razie nie wydaje się, by kandydat spotkał si

Wiadomości

W świetle ostatnich problemów estońskiego budżetu, pojawiła się wczoraj informacja, że prawie 750 milionów euro pozostało niewykorzystanych w zeszłorocznym budżecie i zostanie przeniesionych do budżetu na 2024 rok. Minister finansów...

Wiadomości

Kłopoty wykonawcy łotewskiego odcinka "Rail Baltica" to nie jedyne problemy, przed którymi staje ten strategivczny projekt. Łącznie 34 posłów z opozycyjnej Zjednoczonej Listy, Zjednoczenia Narodowego i "Łotwa na pierwszym miejscu" proponuje utworzeni

Wiadomości

Seimas przyjął wczoraj nowelizację Kodeksu karnego zainicjowaną przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdę, która dotyczy ustanowienia proporcjonalnych kar za najgroźniejsze przestępstwa godzące w podstawy konstytucyjne Litwy. Za przyjęciem...

Wiadomości

Mimo medialnej dyskusji na temat tej nowelizacji Kodeksu Karnego, Parlament Mołdawii na wczorajszym posiedzeniu przyjął w trzecim i ostatnim czytaniu projekt ustawy, zawierający poprawkę dotyczącą kary za „zdradę”. Zgodnie z decyzją posłów tekst nowe

Wiadomości

Zamierzone uchylanie się od mobilizacji zagrożone zostało karą do roku więzienia. Przewidują to przyjęte w Saeimie w ostatnim czytaniu nowelizacje Kodeksu Karnego. Umyślne unikanie mobilizacji, jeżeli zostało popełnione przez osobę podlegającą mobili

Wiadomości

Ukraińska Rada Najwyższa ratyfikowała Umowę Ramową o finansowaniu z Unii Europejskiej w ramach realizacji Instrumentu na rzecz Ukrainy (Ukraine Facility UF), zawartą pomiędzy Ukrainą a UE na łączną kwotę 50 miliardów euro. Zgodnie z zapowiedzią ...

Wiadomości

Rząd Litwy zatwierdził program wzmocnienia i rozwoju ochrony cywilnej, który przewiduje instalację nowych schronów, systemów ostrzegawczych i stworzenie aplikacji mobilnej. Program oczekuje teraz na aprobatę parlamentu. MSW zaznacza, że nowy program

Wiadomości

Na wczorajszym posiedzeniu rząd Litwy zatwierdził przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, którego celem jest poprawa praw mniejszości narodowych zamieszkujących ten kraj. Na Litwie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych od

Wiadomości

Wczoraj w litewskim Sejmie zaprezentowano najważniejszy dokument energetyczny i jeden ze strategicznych dokumentów całego państwa – projekt zaktualizowanej Strategii Niezależności Energetycznej Państwa do 2050 roku. Sejm przyjął go do rozpatrzenia:..

Wiadomości

Mołdawska Partia Akcji i Solidarności (PAS) odpowiedziała na krytykę ze strony organizacji praw człowieka Amnesty International dotyczącą nowelizacji Kodeksu Karnego zmieniającej treść artykułu o zdradzie stanu. Obrońcy praw człowieka uważają, ...

Wiadomości

W sumie w 945 lokalach wyborczych na całej Łotwie dzisiaj rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE), informuje Centralna Komisja Wyborcza (CVK). Głosować będzie można w poniedziałek od 8:00 do 13:00, ...

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024