geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #parlament

23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję określającą nową strategię rozszerzenia Unii Europejskiej. Według europosła Siegfrieda Mureşana, w dokumencie posłowie wzywają do przyspieszenia akcesji do UE tych krajów, które wyraźnie demonstrują

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji uznającej Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i zaapelował o izolację Federacji Rosyjskiej na wszystkich szczeblach.

Władze Litwy, aby wykonać "zadanie domowe", do którego należy budowa nowych baz wojskowych przeznaczonych na rozlokowanie całej niemieckiej brygady na terenie tego kraju, w szybkim tempie dostosowują także swoje przepisy prawne.

Na Litwie liderzy rządzących konserwatystów z ministrem obrony narodowej i dowódcą armii zapewniają, że uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie rozmieszczenia niemieckiej brygady. W spotkaniu wzięli udział Valdemaras Rupšys, dowódca sił...

Nastąpiły jednak zmiany personalne w mołdawskim rządzie, co było prognozowane po ostatniej późnowieczornej naradzie u prezydent Mai Sandu. Rząd spotkał się wczoraj na posiedzeniu, a kwestie personalne były pierwszym punktem porządku obrad.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła wczoraj ustawę o rozwiązaniu Umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Republiki Białorusi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Podczas roboczej wizyty w Moskwie delegacja z Naddniestrza omówiła z przedstawicielami Dumy Państwowej i Rady Federacji kryzys związany z ograniczeniem dostaw gazu do obwodu naddniestrzańskiego. Zastępca partii "Sprawiedliwa Rosja - za prawdę"...

Estońskie Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się do projektu posłów opozycyjnej partii EKRE, wzywającego do użycia min przeciwpiechotnych i wycofania się Estonii z konwencji ottawskiej. Według ministerstwa, miny nie dałyby Estonii przewagi...

W poniedziałek estoński rząd skierował do parlamentu ustawę o sowieckiej symbolice, która - jeśli zostanie przyjęta - zobowiąże gminy do usunięcia sowieckich pomników i symboli w ciągu trzech miesięcy. O tym, które symbole nie są odpowiednie, ...

Obecnie pozaparlamentarna partia Estonia 200 (Eesti 200) opowiada się za odebraniem obywatelom Rosji mieszkającym w Estonii prawa do głosowania w wyborach lokalnych na podstawie zezwolenia na pobyt długoterminowy – powiedział lider partii Lauri Hussa

We wtorek posłowie rozpoczęli debatę nad propozycją, by umożliwić odebranie obywatelstwa litewskiego w drodze wyjątku za wspieranie rosyjskich agresorów w wojnie na Ukrainie. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o obywatelstwie głosowało 63 posłów...

Sejm zatwierdził we wtorek odnowiony model funkcjonowania Litewskiego Związku Strzeleckiego (LŚS), zwiększając jego wkład w strukturę obrony narodowej. Litewski Związek Strzelecki jest dobrowolnym i samodzielnym stowarzyszeniem paramilitarnym...

7 listopada w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Zgromadzenia Parlamentów Mołdawii i Polski. „W warunkach wojny na Ukrainie, w bezpośrednim sąsiedztwie granic Polski i Mołdawii, musimy się wzajemnie wspierać” – takie słowa padły w związku z ósmą sesją

Rząd Estonii postanowił o wprowadzeniu zakazu posiadania broni przez obywateli państw trzecich - Rosjan i Białorusinów. Istniejące zezwolenia zostałyby anulowane i nie byłyby wydawane nowe. Estońskie stowarzyszenie właścicieli broni naciskało...

W czwartek partnerzy przyszłej koalicji „Nowa Jedność” (JV), „Zjednoczona Lista” (AS) i Zjednoczenie Narodowe „Wszystko dla Łotwy!” (NA) podpisali memorandum o współpracy, w którym m.in. zapisano cele poprawy bezpieczeństwa narodowego, poprawy opieki

Posłowie mołdawskiego parlamentu na dzisiejszym posiedzeniu zatwierdzili w drugim czytaniu projekt ustawy zakazującej prowadzenia sklepów wolnocłowych na terenie kraju. W drugim czytaniu głosowało za nim 52 deputowanych rządzącej Partii Akcji i Solid

Nowo wybrana Saeima Łotwy XIV kadencji zebrała się na pierwszą sesję we wtorek 1 listopada. Deputowani składają przysięgę, a następnie wybierają Prezydium. Zgodnie z Konstytucją, Saeima musi zebrać się na pierwszą sesję w pierwszy wtorek listopada –

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021