geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #parlament

Opinie Komentarze Analizy

14 sierpnia 2023 r. dotychczasowy premier Łotwy Krišjānis Kariņš (Nowa Jedność) podał się do dymisji, obwiniając koalicjantów – Sojusz Narodowy i Zjednoczoną Listę – o to, że spowalniają dialog i utrudniają podejmowanie przez rząd decyzji.

Wiadomości

Litewski Sejm rozpatrzy wniosek szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Laurynasa Kasčiūnasa, o wprowadzenie obowiązkowego kursu oporu cywilnego dla urzędników służby cywilnej. Po przedstawieniu projektu, 105 posłów głosowało...

Wiadomości

Ministerstwo Sprawiedliwości Łotwy przedstawi w Saeimie projekt ustawy zabraniający przebywania na terenie kraju pojazdom zarejestrowanym w Rosji i na Białorusi, umożliwiając jednocześnie konfiskatę tych pojazdów – poinformowało w oświadczeniu...

Wiadomości

Cały czas trwa proces wyprowadzania Mołdawii ze struktur rosyjskiego obszaru wpływów, jakim jest konstrukt Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Mołdawia wypowiedziała wczoraj, w trakcie posiedzenia parlamentu, kolejne trzy umowy zawarte w ramach WNP

Wiadomości

Jak wynika z wydanego oświadczenia, zarząd litewskiej partii opozycyjnej Unii Demokratycznej „Vardan Lietuvos” podjął decyzję o odstąpieniu od porozumienia partii parlamentarnych w sprawie obronności po naruszeniu przez partie rządzące...

Wiadomości

Litewskie media i politycy szeroko komentują wczorajszą wypowiedź premiera Morawieckiego w sprawie zatrzymania wsparcia militarnego dla Ukrainy. Wypowiedź tę skomentowała przewodnicząca Seimasu Viktorija Chmilytė-Nielsen stwierdziła,...

Wiadomości

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wczoraj deputowani białoruskiej Izby Reprezentantów w jednym czytaniu przyjęli projekt ustawy „O zawieszeniu Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej...

Wiadomości

Dzisiaj litewski Sejm przyjął uchwałę wyrażającą poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO i zwrócił się do państw Sojuszu, wzywając je do zaproszenia Ukrainy do organizacji podczas szczytu w Waszyngtonie. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 122 posłów

Wiadomości

Dzisiaj Saeima zatwierdziła Gabinet Ministrów utworzony przez trzy partie pod przewodnictwem Eviki Siliņy („Nowa Jedność”). Za nowym rządem głosowało 53 parlamentarzystów, przeciw było 39 parlamentarzystów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wiadomości

Obywatele rosyjscy mieszkający na Łotwie mogą przebywać w tym kraju przez kolejne dwa lata, jeśli zdadzą w tym czasie egzamin językowy – zdecydowała wczoraj ostatecznie Saeima. W parlamencie podjęto także próbę obniżenia granicy wieku...

Wiadomości

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Saeimy omówiono propozycje zawieszenia umów z Rosją o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Biorąc pod uwagę liczną mniejszość rosyjską na Łotwie,...

Wiadomości

Wczoraj w trakcie procedury składania poprawek, litewscy parlamentarzyści poparli poprawki prezydenta Gitanasa Nausėdy dotyczące zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko państwu, w tym kary dożywotniego więzienia. Za głosowało 80 posłów, ...

Wiadomości

Negocjatorzy w kwestii przyszłego łotewskiego rządu przygotowali projekt programu rządu, który w środę 13 września będzie omawiany z partnerami społecznymi. O zatwierdzeniu nowego rządu Saeima podejmie decyzję już w piątek 15 września, ale nominowana

Wiadomości

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zawetował ustawę, która utrzymuje ograniczenia dotyczące deklaracji majątkowych przedstawicieli władz, jak też deputowanych Rady Najwyższej. Trzeba przypomnieć, że Rada Najwyższa 5 września przyjęła projekt ustawy

Wiadomości

Komisja Spraw Zagranicznych litewskiego Sejmu wkrótce zatwierdzi wniosek o głosowanie w Radzie UE nad otwarciem negocjacji akcesyjnych dla Republiki Mołdawii i Ukrainy. Decyzję te ogłoszono pod koniec wizyty przewodniczącego parlamentu Mołdawii ...

Wiadomości

Dzisiaj rozpoczyna się w Estonii nowa sesja jesienna w Riigikogu, która zdaniem komentatorów zapowiada się jeszcze bardziej bojowo niż sesja wiosenna. Opozycja znów obiecuje kontynuować obstrukcję w Riigikogu, tym razem wygodnie dla siebie tłumacząc

Wiadomości

Litewski Sejm ma rozpatrzyć wniosek o przywrócenie lotnisk w Paciunach (Pociūnai) i Olicie (Alytus) na listę obiektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Dyskusja ta odbywa się w tle powiększania możliwości bazowania sił własnych...

Wiadomości

Wczoraj Saeima poparła w pierwszym czytaniu poprawki do ustawy imigracyjnej, które przewidują dla obywateli Rosji mieszkających na Łotwie możliwość przedłużenia o dwa lata czasu na zdanie egzaminu z języka łotewskiego w celu otrzymania zezwolenia...

Wiadomości

Na posiedzeniu otwierającym jesienną sesję Riigikogu opozycyjna Partia Centrum złoży w poniedziałek projekt decyzji o powołaniu komisji śledczej w sprawie zbadania okoliczności działalności spółki męża premier Kai Kallas w relacji handlu z Rosją.

Wiadomości

Mołdawia zamierza wypowiedzieć jeszcze kilka porozumień podpisanych w ramach WNP, a także umowę z Rosją o współpracy służb bezpieczeństwa obu krajów. Jak podaje biuro prasowe parlamentu, parlamentarna Komisja Polityki Zagranicznej zatwierdziła ...

Wiadomości

Na nadzwyczajnym posiedzeniu specjalnej komisji antykorupcyjnej Riigikogu premier Kaja Kallas nie potrafiła powiedzieć, kiedy dokładnie udzieliła pożyczki firmie Novaria Consult, która należy do jej męża Arvo Hallika. Zarówno sama Kallas...

Wiadomości

Dzisiaj partnerzy przyszłej łotewskiej koalicji z „Nowej Jedności”, „Postępowi” i Związku Zielonych i Rolników (ZZS) kontynuowali negocjacje w sprawie programu rządu i planów prowadzenia prac. W porządku obrad znalazła się także kwestia podziału komp

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021