geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #estonia

Opinie Komentarze Analizy

Pełnoskalowa inwazja na Ukrainę w lutym 2022 r. wzmocniła w państwach bałtyckich poczucie zagrożenia ze strony Rosji oraz była impulsem do przyśpieszenia działań w ramach krajowych polityk obronnych. Litwa, Łotwa i Estonia postanowiły zwiększyć wydat

Wiadomości

Jak donoszą estońskie media, dzisiaj rosyjska straż graniczna usunęła ponad 20 boi wyznaczających szlaki żeglugowe na rzece Narwie – podał estoński Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA). Rząd Estonii domaga się wyjaśnień. Rosyjska straż graniczna

Wiadomości

Według estońskiego eksperta prawa morskiego Aleksandra Lota rosyjski plan ostatecznego określenia swojej granicy morskiej jest pozytywny i pod każdym względem leży w interesie Estonii. Lott wykluczył, że Rosja mogłaby w jakiś sposób rozszerzyć...

Wiadomości

Według doniesień mediów estońskich, budżet projektu Rail Baltica wzrósł do ponad 15 miliardów euro. Mogłoby być taniej, ale wymagałoby to od pasażerów przesiadania się do Rygi, a trasa z Litwy do Polski byłaby związana z ograniczeniami...

Wiadomości

Instytucja e-rezydentury zapewnia przewagę konkurencyjną estońskiemu systemowi startupów, gdyż 38 procent firm w estońskim sektorze start-upów jest powiązanych z e-rezydentami. Eve Peeterson, szefowa Startup Estonia, która rozwija estoński ...

Wiadomości

Estońscy politycy zgadzają się, że należy znaleźć dodatkowe pieniądze na zakup amunicji, ale nie ma zgody co do szczegółów. Generał Martin Herem, szef sił obronnych, obiecał wyjaśnić wszystkim partiom politycznym potrzebę znalezienia półtora miliarda

Wiadomości

W Estonii zainstalowano tak wiele paneli słonecznych, że nie opłaca się już instalować ich w domu, jeśli chce się sprzedawać nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej do sieci krajowej. Panele słoneczne mogą jednak nadal stanowić rozsądną inwestycję

Wiadomości

Estonia planuje w ciągu najbliższych trzech lat zwiększyć swoją odporność na kryzysy poprzez stworzenie sieci sklepów sprzedających podstawowe artykuły, takie jak żywność i leki, na przykład podczas długich przerw w dostawie prądu.

Wiadomości

Ustawa przyjęta przez Riigikogu w środę, umożliwiająca wykorzystanie aktywów rosyjskich osób zamrożonych w ramach sankcji międzynarodowych w celu zrekompensowania szkód wojennych na Ukrainie, może być niezgodna z konstytucją, powiedziała...

Wiadomości

Estoński minister spraw wewnętrznych Lauri Läänemets wciąż oczekuje, że przedstawiciele rosyjskiej cerkwi prawosławnej w Estonii zerwą więzi z patriarchatem moskiewskim. Po ostatnim fiasku rozmów z przedstawicielami Estońskiego Kościoła Prawosławnego

Wiadomości

Estońscy posłowie przyjęli w środę ustawę, która umożliwia wykorzystanie rosyjskich aktywów zamrożonych w ramach międzynarodowych sankcji w celu zrekompensowania Ukrainie szkód wojennych. 65 członków Riigikogu głosowało za przyjęciem poprawki ...

Wiadomości

Liczba mieszkań na sprzedaż w położonej przy granicy z Rosją, estońskiej Narwie, gwałtownie wzrosła, ale popyt jest niski. Według pośredników w obrocie nieruchomościami powodem jest pogorszenie warunków życia i wyjazd ludności z przygranicznego miast

Wiadomości

Na dzień 1 stycznia 2024 r. populacja Estonii wynosiła 1 374 687, co oznacza ogólny wzrost o prawie 9 000 osób w stosunku do roku. Drugi rok z rzędu wzrost liczby ludności był napędzany głównie przez przybywających do kraju Ukraińców, jak podało...

Wiadomości

Tysiące pracowników estońskiego sektora publicznego, takich jak lekarze, ratownicy, policjanci i strażnicy graniczni, chce podwyżek płac o ponad 10 procent w 2025 r. Pracownicy twierdzą, że zniesienie progu dochodu minimalnego nie wystarczy.

Wiadomości

Estonia poważnie rozważa możliwość wysłania swoich wojsk na Ukrainę do służby„na tyłach”, aby zwolnić ukraińskie wojsko do walki na froncie - powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Estonii Madis Roll w wywiadzie dla...

Wiadomości

Spotkanie szefowych rządów państw bałtyckich w Wilnie zakończyło się porozumieniem co do konieczności zwiększenia nacisku na agresora – Rosję. Szefowie rządów trzech krajów skupili się na przyszłym wsparciu Ukrainy i bezpieczeństwa regionalnego, ...

Wiadomości

Estońska Rada ds. Uchodźców (Eesti Pagulasabi) wraz z łotewskimi partnerami uruchamia nowy program rynku pracy dla uchodźców poszukujących zatrudnienia w Estonii i na Łotwie. Program oferuje wsparcie zarówno tym, którzy chcą wejść na rynek pracy, jak

Wiadomości

Wraz z coraz większym trendem do zabezpieczania łańcuchów produkcyjnych i uruchamianiem krajowych zdolności w danych dziedzinach przemysłu, w poszczególnych krajach naszego regionu, pojawiają się następne inicjatywy. Odchodzący niedługo na emeryturę,

Wiadomości

Estońskie Siły Powietrzne proszą Estończyków o korzystanie z aplikacji mobilnej "Bądź przygotowany!" (estoński: "Ole Valmis!") do robienia zdjęć obiektów latających (dronów) i zgłaszania ich Siłom Obronnym. Pozwoli to na stworzenie mechanizmu obrony

Wiadomości

Pod koniec lata estońska Służba Geologiczna planuje wydobyć na powierzchnię do 50 ton fosforytów ze złoża Toolse, aby uzyskać dokładniejszy obraz metali ziem rzadkich. Służba geologiczna, która przedstawiła plan w Lammasmäe w prowincji...

Wiadomości

Riigikogu przyjęło w środę w pierwszym czytaniu projekt ustawy zainicjowany przez opozycyjną partię Ojczyzna (Isamaa), który ma na celu odebranie praw wyborczych obywatelom państw trzecich w estońskich wyborach lokalnych. Chodzi tutaj ...

Wiadomości

W Wilnie szefowie służb celnych Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Finlandii podpiszą dzisiaj porozumienie w sprawie stosowania jednolitych środków kontroli przy wdrażaniu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi. Darius Žvironas, ..

Wiadomości

Prace naprawcze przy kablu energetycznym EstLink 2 na wybrzeżu Estonii rozpoczną się na większą skalę w drugiej połowie maja, a według Eleringa celem jest przywrócenie działania połączenia do końca sierpnia. EstLink 2 o przepustowości 650 MW...

Wiadomości

Wczoraj 55 posłów Riigikogu przekazało pod obrady parlamentu projekt uchwały, która pozwoli rozpocząć przygotowania do przyjęcia energetyki jądrowej w Estonii i stworzyć odpowiednie ramy prawne. Zgodnie z projektem Riigikogu podejmie...

Wiadomości

Podobnie jak to było w zeszłym roku, estońska Narwa leżąca przy granicy z Rosją, będzie świętować 9 maja Dzień Europy, tymczasem po drugiej stronie rzeki o tej samej nazwie co miasto, w rosyjskim Iwangorodzie, po raz kolejny mają się odbyć wydarzenia

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021