geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Pierwsze 100 dni Wspólnego Gabinetu Przejściowego Białorusi

Andrzej Widera

18-11-2022 10:20


Wspólny gabinet przejściowy, założony przez środowisko białoruskiej opozycji demokratycznej skupionej wokół Swietłany Cichanouskiej, złożył sprawozdanie za pierwsze 100 dni funkcjonowania. W opublikowanym komunikacie prasowym przedstawiono główne działania podjęte przez WGP od momentu powstania.

Jak wskazują członkowie WGP, mimo bezprecendensowej presji i kampanii dyskredytującej ich działalność - w wyniku której z WGP odeszła Tatiana Zarecka, odpowiedzialna za finanse - budowano relacje w zakresie obrony niepodległości i przywracania legalności z partnerami międzynarodowymi, stworzono i prowadzono system szkoleń dla "uczestników działań na rzecz przywrócenia legalności" i "obrony niepodległości".

Kontynuowano prace mające na celu zwiększenie międzynarodowej presji na reżim białoruski. W tej części komunikatu  WGP wspomina o wizytach i wystąpieniach Swietłany Cichanouskiej , utworzeniu w Brukseli misji demokratycznej Białorusi, której przewodniczy Uładzimir Astapenko, o biurze sił demokratycznych Białorusi w Pradze. Wspomniano również, że Paweł Łatuszka , Walerij Kowalewski i Uładzimir Astapenko odbyli szereg oficjalnych spotkań i wizyt.

Oświadczenie wymienia także plany na najbliższe pół roku, wśród których są dalsza konsolidacja sił demokratycznych, a także nawiązywanie współpracy z ochotnikami na Ukrainie, przyciąganie nowych specjalistów do WGP, ntensyfikacja śledztw w sprawach karnych w ramach jurysdykcji uniwersalnej, powołanie pełnomocnika do spraw finansowo-gospodarczych oraz pełnomocnika do spraw społecznych, poszukiwanie źródeł trwałego finansowania działalności gabinetu.

I jak się wydaje z dotychczasowej oceny działania WGP największym problemem tego ciała białoruskiej opozycji demokratycznej jest wciąż brak potwierdzenia uznania przez władze Ukrainy. Najwidoczniej Ukraina postanowiła wesprzeć walczący na Ukrainie pułk Kalinouskiego złożony z białoruskich ochotników, wokół którego zaczyna być budowana struktura polityczna. W tej sytuacji nie należy oczekiwać w najbliższym czasie nawiązania oficjalnej współpracy między Ukrainą a WGP.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021