geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #dyplomacja

Opinie Komentarze Analizy

Twierdzeń wielu afrykańskich przywódców o neutralności w rosyjskiej wojnie na Ukrainie nie da się pogodzić z ich poleganiem na najemnikach Wagnera i dostosowywaniem się do globalnej agendy Moskwy. Jedną z nieprzewidywalnych konsekwencji...

Wiadomości

Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhiej Aleinik nie uważa ataku wojsk rosyjskich i ataków rakietowych z terytorium Białorusi na Ukrainę, szkolenia wojsk rosyjskich i dostarczania broni agresorowi za współudział w agresji. Oświadczył...

Wiadomości

Swiatłana Cichanouska wezwała ONZ do utrzymania kwestii białoruskiej w porządku obrad i wykorzystania wszelkich narzędzi w celu uwolnienia więźniów politycznych. Podczas pobytu w Nowym Jorku nagrała przemówienie do uczestników ...

Wiadomości

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda twierdzi, że współpraca i koordynacja działań państw bałtyckich i Polski jest konieczna, aby zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego. Prezydent Litwy powiedział to w Nowym Jorku na spotkaniu przywódców ...

Wiadomości

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wczoraj deputowani białoruskiej Izby Reprezentantów w jednym czytaniu przyjęli projekt ustawy „O zawieszeniu Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej...

Wiadomości

Dzisiaj litewski Sejm przyjął uchwałę wyrażającą poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO i zwrócił się do państw Sojuszu, wzywając je do zaproszenia Ukrainy do organizacji podczas szczytu w Waszyngtonie. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 122 posłów

Wiadomości

Grupa 11 państw, którymi rządzą dyktatury, w tym Białoruś, Wenezuela, Korea Północna, Zimbabwe i Rosja, złożyła skargę do Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że dokumenty ONZ nie potępiają sankcji wobec ich krajów i twierdzą, że sankcje...

Wiadomości

Litwa aktywnie realizuje założenia swojej polityki zagranicznej w relacjach azjatyckich. Litwa i Filipiny zgodziły się na ściślejszą współpracę - ministrowie spraw zagranicznych obu krajów podpisali wspólne memorandum w trakcie posiedzenia...

Wiadomości

Mołdawia przystąpiła do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako państwo uczestniczące. Decyzję tę zatwierdziła Rada UE. Teraz Mołdawia będzie mogła nie tylko otrzymać pomoc w czasach kryzysu czy klęski żywiołowej, ale także zaoferować pomoc innym

Wiadomości

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy proponuje Radzie Obrony Państwa (VGT) rozpatrzenie w trakcie najbliższego posiedzenia kwestii ewentualnego wycofania się Litwy z konwencji zakazującej używania amunicji kaset

Wiadomości

Baszkan Gagauzji Evghenia Guțul planuje otworzyć przedstawicielstwo autonomii w Ankarze. Mówiła o tym w wywiadzie dla tureckiej publikacji Anadolu. Baszkan podkreśliła, że ​​planuje rozwijać stosunki z Turcją i podziękowała prezydentowi kraju...

Wiadomości

W związku z falą medialnej dezinformacji w odniesieniu do procedur wizowych, polski MSZ złożył oświadczenie, z którego można dowiedzieć się. m.in. że na dwóch pierwszych miejscach wydanych wiz krajowych i Schengen, znajdują się Ukraina i Białoruś.

Wiadomości

Baszkan Gagauzji Evghenia Guțul spotkała się w Stambule z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem. Strony omówiły sytuację polityczną w Mołdawii i stosunki między Kiszyniowem a Komratem. Co ciekawe, według oświadczenia baszkan,...

Wiadomości

Estonia wzorem sąsiedniej Łotwy zamierza rozwiązać umowę o pomocy prawnej z Rosją. Estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże teraz projekt rozwiązania umowy docelowo rządowi do dyskusji, powiedział minister sprawiedliwości Kalle Laanet.

Wiadomości

Wczoraj Ambasador Węgier na Białorusi Zita Ilona Bencsik złożyła kopie listów uwierzytelniających Ministrowi Spraw Zagranicznych Białorusi Siarhiejowi Aleinikowi – poinformowało biuro prasowe MSZ Białorusi. Po raz pierwszy od 2020 roku dyplomata...

Wiadomości

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Saeimy omówiono propozycje zawieszenia umów z Rosją o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Biorąc pod uwagę liczną mniejszość rosyjską na Łotwie,...

Wiadomości

Komisja Europejska rozpocznie przegląd polityki UE i przedstawi swoje pomysły, jak Unia Europejska powinna funkcjonować w związku z przyszłą akcesją nowych członków, w tym Ukrainy - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ...

Wiadomości

Estonia popiera inicjatywę sił demokratycznych na Białorusi, by rozpocząć wydawanie własnych paszportów, aby zniwelować przeszkody stworzone przez reżim Łukaszenki, ale podkreśla, że ​​decyzja o ich uznaniu musi zostać podjęta na szczeblu UE.

Wiadomości

Artur Michalski został mianowany specjalnym przedstawicielem polskiego MSZ ds. kontaktów z siłami demokratycznymi Białorusi. Poprzednio Michalski był Ambasadorem RP na Białorusi od 15 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. Białoruś opuścił...

Wiadomości

Bez specjalnego echa przeszła w Mołdawii informacja o włączeniu się tego kraju jako partnera stowarzyszonego w prace Trójmorza. Z krótki notek prasowych możemy dowiedzieć się, że minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Mołdawii Andrei Spinu...

Wiadomości

Białoruś zamierza zawiesić Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) w stosunku do Polski i Czech. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony w białoruskiej Izbie Reprezentantów.

Wiadomości

Rosja jednak zareagowała wcześniej na możliwość deportacji z Łotwy swoich obywateli, jeśli nie będą oni w stanie udowodnić znajomości języka łotewskiego. Specjalny komentarz w tej sprawie opublikowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa.

Wiadomości

Mołdawia zamierza wypowiedzieć jeszcze kilka porozumień podpisanych w ramach WNP, a także umowę z Rosją o współpracy służb bezpieczeństwa obu krajów. Jak podaje biuro prasowe parlamentu, parlamentarna Komisja Polityki Zagranicznej zatwierdziła ...

Wiadomości

Białoruskie misje dyplomatyczne nie będą wydawać paszportów Białorusinom mieszkającym za granicą. Zrobią to organy spraw wewnętrznych, a w niektórych przypadkach w przypadku dokumentów biometrycznych także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wiadomości

Jak poinformował Reuters, sekretarz generalny ONZ António Guterres przesłał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi „zestaw konkretnych propozycji” w sprawie odnowienia umowy zbożowej. Co istotne list Sekretarza Generalnego ONZ...

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021