geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #bialorus

Kultura

„Autoportret w kształcie pestki awokado” – w lubelskiej serii wydawniczej Wschodni Express odbędzie się publikacja drugiej polskiej dwujęzycznej książki białoruskiej poetki Julii Cimafiejewej. W zbiorze znajdują się wiersze z „Wilczych Jagód”, ...

Wiadomości

Premier Białorusi Raman Hałouczenka obiecał przezwyciężyć deficyt handlu zagranicznego, porównując eksport i import do ostrzy nożyczek, które należy połączyć. Użył tej metafory po swoim raporcie dla Łukaszenki. W trakcie dzisiejszego spotkania,

Wiadomości

Całkowita liczba głowic nuklearnych na świecie w dalszym ciągu spada w wyniku demontażu wycofanej z broni broni z czasów zimnej wojny, ale liczba głowic nuklearnych gotowych do użycia w dalszym ciągu rośnie - wynika z najnowszego rocznika ..

Wiadomości

Według badania opinii publicznej Centrum Lewady przeprowadzonego w maju 2024 roku Rosjanie uważają Białoruś za najbliższego sojusznika i przyjaciela Rosji. Od sierpnia 2022 roku nastawienie Rosjan do Białorusi systematycznie się poprawia.

Wiadomości

Ambasador Białorusi w Rosji Dmitrij Krutoj proponuje rozważenie możliwości równoległej budowy kolei dużych prędkości z Moskwy do Petersburga i Mińska. Opowiedział o tym reporterom podczas prezentacji ekspozycji miasta Mińska w pawilonie Białorusi...

Wiadomości

Wczoraj białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wzywa swojego ambasadora w Armenii na konsultacje. Ma to być odpowiedź lustrzana na decyzję Armenii w stosunku do swojego ambasadora w Mińsku. Do eskalacji złych stosunków...

Wiadomości

Jak donoszą niezależne media białoruskie, Litwa niemal całkowicie wstrzymała eksport zachodnich samochodów na Białoruś. W porcie w Kłajpedzie zgromadziło się wiele kontenerów z samochodami, część jest odsyłana. " Nagromadziła się ogromna liczba samoc

Wiadomości

Władze reżimu Łukaszenki kontynuują swoje deficytowe projekty rzekomego rozwoju eksportu na rynkach pozaeuropejskich. Tym razem, celem takiego poszerzenia współpracy, stała się Kuba. Przez ostatnie trzy dni odbywały się w Mińsku negocjacje między...

Wiadomości

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie przygranicznej przylegającej do granicy państwowej z Białorusią zostanie podpisane 12 czerwca i wejdzie w życie

Wiadomości

Stale rośnie białoruski deficyt handlu zagranicznego towarami i usługami. Według oficjalnych danych Narodowego Banku Białorusi w okresie styczeń-kwiecień wyniósł on 154,3 mln USD, co oznacza wzrost o prawie 70 mln USD w porównaniu z...

Wiadomości

Po uderzeniach w mniejszości polską i litewską, reżim Łukaszenki wziął na swój celownik jeszcze mniejsze liczebnie społeczności mniejszości etnicznych na Białorusi. Jak poinformowały dzisiaj media opozycyjne, 18 czerwca Sąd Miejski w Mińsku...

Wiadomości

Ukraiński rząd umieścił język białoruski na liście języków mniejszości narodowych zagrożonych wymarciem. Poinformował o tym przedstawiciel gabinetu w Radzie Najwyższej Taras Melnyczuk. "Zatwierdzono listę języków mniejszości narodowych (społeczności)

Wiadomości

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires Litwy i Unii Europejskiej. Powodem była sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej, a także wprowadzone przez Wilno w ostatnim czasie ograniczenia w imporcie produktów.

Wiadomości

Wzory nowego białoruskiego paszportu nie są jeszcze gotowe - poinformował Paweł Łatuszka, zastępca przewodniczącego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, na wczorajszym spotkaniu z białoruską mniejszością w Lublinie. „Zajmuje się tym przedstawiciel

Wiadomości

Do ciekawej sytuacji, zresztą po raz kolejny, doszło w białoruskim rządzie, którego minister żalił się na chińską konkurencję na rosyjskim rynku. Wicepremier białoruskiego rządu Nikołaj Snopkow uważa, że ​​Białoruś i Rosja powinny podjąć ...

Wiadomości

Na stronie internetowej ONZ ukazał się kolejny raport Specjalnej Sprawozdawczyni ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi Anaïs Marin . Obejmuje okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. W raporcie stwierdzono, że sytuacja w zakresie praw...

Wiadomości

Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa dziennikarskiego, litewska firma, która pracuje nad projektem paszportu tzw. Nowej Białorusi, jest powiązana z Wiktarem Szewcowem, zaufanym "portfelem" Łukaszenki. Firma ta została polecona Zjednoczonemu Gabinet

Wiadomości

Jak informują białoruskie media opozycyjne, władze reżimu Łukaszenki rozpoczęły następny etap działań represyjnych wobec białoruskiego społeczeństwa. W jego ramach, zakłady pracy dokonują wywiadów w sprawie osób, które studiowały lub ich krewni ...

Wiadomości

Biuro przywódczyni białoruskich sił demokratycznych Swiatłany Cichanouskiej „bardzo liczy”, że sankcje dotyczące importu produktów rolno-przemysłowych przez osoby fizyczne z Białorusi na Litwę zostaną „złagodzone lub doprecyzowane” - powiedział ...

Wiadomości

Począwszy od 4 czerwca, przy eksporcie (reeksporcie lub tranzycie) samochodu osobowego na Białoruś, jeśli został on zakupiony przez osobę fizyczną, tylko właściciel (osoba fizyczna, która zakupiła samochód), ale nie krewni, którzy przedstawili zgodę

Wiadomości

W związku ze wzrostem unijnych ceł na zboże z Białorusi i Rosji, Białoruś będzie analizować, w jakim stopniu Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w ramach WTO, a także podejmie działania odwetowe, które nie spodobają się jej partnerom w

Wiadomości

Tylko pięć krajów UE łącznie wydało Białorusinom prawie wszystkie wizy Schengen. W ubiegłym roku Białorusini złożyli w europejskich konsulatach prawie 164 tys. wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych typu C. Mogą one być wydawane...

Wiadomości

Jak informują białoruskie media opozycyjne, na Białorusi od 1 czerwca wejdą w życie zmiany w umowach podatkowych z niektórymi krajami - o czym przypomniało Ministerstwo Podatków i Ceł. Tymczasem kolejne sankcje, tym razem krajowe, nadeszły z Czech.

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024