geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Wikipedia

Litwa chce wprowadzić ograniczenia wobec Białorusinów

Andrzej Widera

04-12-2023 09:11


Wiceprzewodniczący Seimasu Paulius Saudargas, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony  Laurynas Kasčiūnas oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu Audronius Ažubalis zarejestrowali poprawki do ustawy o nałożeniu środków ograniczających w kontekście agresji wojskowej przeciwko Ukrainie, które dotyczą Białorusinów.

Propozycje zawierają zawieszenie przyjmowania wniosków o pobyt czasowy na Litwie przez obywateli Białorusi w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku obywateli Rosji, z odpowiednimi wyjątkami mającymi do nich zastosowanie.

W celu lepszej ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego kraju, trzej posłowie proponują zawieszenie przyjmowania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy na Litwie od obywateli Białorusi za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy za granicą, z wyjątkiem obywateli Białorusi, którzy są pośrednikami instytucji upoważnionej przez rząd Litwy, a także obywateli Białorusi, którzy zamierzają pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji zawodowych i znajdującym się na liście zawodów, w których brakuje pracowników na Litwie. Przyjmowanie wniosków zostałoby zawieszone także na Litwie.

Według Kasčiūnasa takie ograniczenie miałoby zastosowanie tylko do pierwszych zezwoleń na pobyt czasowy, tj. do nowych pracowników. Starzy pracownicy, którzy już otrzymali zezwolenia na pobyt czasowy, mogliby je zmieniać bez żadnych ograniczeń. Taka procedura nie dotyczyłaby również wniosków złożonych przed wejsciem w życie nowelizacji.

Warto tutaj zauważyć, że nowy projekt jest pokłosiem dyskusji, która toczy się na Litwie od kilku miesięcy, a nasiliła się po przybyciu na Białoruś najemników rosyjskiej Grupy Wagnera. Jednak obecnie temat ten podjął szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, który w wywiadzie prasowym opowiedział się za wprowadzeniem ograniczeń. Należy także wspomnieć, że przedstawiony projekt jest dość łagodny, biorąc pod uwage wcześniejsze zapowiedzi. Niewątpliwie strona litewska, która aktywnie wspiera białoruskie siły demokratyczne, stara się tutaj balansować, między bezpieczeństwem narodowym a utrzymaniem dalszego kursu współpracy z białoruską opozycją i jednocześnie powstrzymać ewentualne wyjazdy obecnie pracujących na Litwie Białorusinów.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024