geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #lotwa

Opinie Komentarze Analizy

"Usunięcie anarchii ze stosunków międzynarodowych nie może nastąpić na drodze zobowiązań i umów między państwami suwerennymi. Podobne umowy zachowywane są tak długo, jak długo istnieje realny układ sił w chwili ich zawierania. Lecz takim układom nie

Wiadomości

Saeima, na nadzwyczajnej sesji, zaakceptowała kandydaturę Baiby Bražei na minister spraw zagranicznych Łotwy. Za wnioskiem głosowało 66 posłów, 11 było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Jak wcześniej informowano, po ...

Wiadomości

Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa (LTRK) podjęła wczoraj decyzję o wykluczeniu ze swojego członkostwa firm, które w dalszym ciągu eksportują do Rosji. Jak podają media łotewskie "dyskusje w tej sprawie były gorące, ale decyzja była jednomyślna.".

Wiadomości

Dzisiaj Saeima poparła w drugim czytaniu nowelizację ustawy o oświacie, która przewiduje, że uczniowie będą mogli odmówić nauki języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego. Tak więc ​​jeśli uczeń odmówi nauki języka rosyjskiego do 21 czerwca br.,

Wiadomości

Klimat inwestycyjny na Łotwie w ocenie inwestorów w 2023 r. osiągnął najniższą wartość – 1,9 punktu na 5, a w porównaniu z wynikami z 2022 r. spadł o 0,4 punktu – wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Rydze i Radę Inwestorów

Wiadomości

Na Łotwie od przyszłego roku szkolnego w programie kształcenia na poziomie średnim uwzględniona zostanie obowiązkowa realizacja szkolenia z zakresu obronności kraju (VAM) - przewidują przyjęte przez rząd tego kraju zmiany w standardzie kształcenia...

Wiadomości

Podział społeczeństwa w Dyneburgu (Daugavpils) jest namacalny i należy go zmniejszyć. Począwszy od częstszego używania języka łotewskiego, a skończywszy na większej liczbie wizyt przedstawicieli rządu w drugim co do wielkości mieście Łotwy...

Wiadomości

Na Łotwie doszło do dość zaskakującego rozstrzygnięcia w sprawie wakatu na stanowisku ministra spraw zagranicznych tego kraju. Jak się okazuje nowa nominatka, nie była wymieniana wśród najczęściej wymienianych przez media polityków łotewskich.

Wiadomości

W przypadku zagrożenia militarnego ochrona ludności w łotewskich gminach nie jest do końca jasna. Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, łotewskie gminy otrzymały polecenie uzupełnienia planów obrony cywilnej o działania na wypadek zagrożenia mi

Wiadomości

Wraz ze wznowieniem budowy łotewsko-rosyjskiego ogrodzenia granicznego władze stwierdziły, że do osiągnięcia celu prawdopodobnie potrzebne będą dodatkowe fundusze. Według szacunków straży granicznej, nadal trzeba zbudować około....

Wiadomości

Jak podały media łotewskie, Parlament Europejski nałożył karę na posłankę Tatianę Ždanokę z Rosyjskiego Związku Łotwy za naruszenie kodeksu postępowania Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca PE Roberta Metsola poinformowała, że...

Wiadomości

Na podstawie nowelizacji Prawa imigracyjnego Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (PMLP) wydał dotychczas 27 nakazów wyjazdu obywateli Rosji, ale do fizycznej przymusowej deportacji nie dochodzi powiedział Rihards Kozlovskis, minister spraw wewnętrznych

Wiadomości

Od niemal dwóch tygodni trwają poszukiwania następcy dla byłego ministra spraw zagranicznych, a wcześniej premiera Łotwy,Krišjānisa Karinsa, który podał się do dymisji w związku ze sprawą, która właśnie nabiera politycznego rozpędu, gdyż...

Wiadomości

Wczoraj łotewski rząd rozpatrzył przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej raport o postępach we wdrażaniu kompleksowego systemu obrony narodowej w 2023 roku. Warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom łotewskim, gdyż łączą one ze sobą wojsko ze

Wiadomości

W porcie Lipawa, do 2029 roku powstać ma fabryka wodoru, która będzie w stanie wyprodukować ok. 150 tys. ton wodoru rocznie - zakłada to umowa podpisana pomiędzy władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Lipawa a spółką "CIS Liepāja".

Wiadomości

Zgodnie z wyrokiem Sądu Konstytucyjnego (ST) dodatkowe kilka tysięcy obywateli Rosji posiadających zezwolenie na pobyt stały na Łotwie będzie musiało zdać egzamin ze znajomości języka łotewskiego, powiedziała premier Łotwy Evika Siliņa ...

Wiadomości

Ministerstwo Informacji Białorusi ograniczyło dostęp do szeregu mediów z Łotwy, Litwy i Estonii. Ministerstwo Informacji wyjaśniło swoją decyzję podobnym blokowaniem białoruskich mediów propagandowych w tych państwach bałtyckich.

Wiadomości

W lutym Saeima podjęła decyzję o zakazie importu na Łotwę rosyjskich i białoruskich produktów rolnych i paszowych. Zakaz dotyczył wyłącznie produktów kupowanych na Łotwie, gdyż kraj nie ma prawa wstrzymywać tranzytu. Tymczasem łotewskie media ...

Wiadomości

Jak poinformował minister obrony Łotwy Andris Sprūds, NATO postanowiło przeznaczyć ponad 160 mln euro na rozwój portu wojskowego w Lipawie. W ramach projektu zostaną zbudowane nowe nabrzeża, powstanie infrastruktura pomocnicza i...

Wiadomości

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi cyfrowe i zapewnić szybkość tych usług, Łotwa zbuduje państwową chmurę przetwarzania danych, która skonsoliduje rządową moc obliczeniową w czterech centrach danych o znaczeniu krajowym.

Wiadomości

Proces wyboru kandydata na nowego ministra spraw zagranicznych Łotwy przybiera coraz ciekawszy obrót. Jak się okazuje, wymieniana dotychczas przez media i ekspertów jako główna kandydatka na to stanowisko Zanda Kalnina-Lukaševica...

Wiadomości

W związku z wizytą premiera Ukrainy Denysa Szmyhala na Łotwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju poinformowało, że Łotwa planuje podpisać umowę z Ukrainą w sprawie długoterminowego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, zobowiązując się do zap

Wiadomości

Reżim Putina będzie w dalszym ciągu utrzymywał konfrontacyjne stosunki z Zachodem i NATO, w tym groźby eskalacji konfliktu z możliwością użycia broni nuklearnej, jednak prawdopodobieństwo otwartej konwencjonalnej konfrontacji wojskowej z Rosją pozost

Wiadomości

Droga do wyboru nowego ministra spraw zagranicznych na Łotwie będzie najwyraźniej nieco czasochłonna. "Nowa Jedność" nie ma jeszcze jednego, konkretnego kandydata na stanowisko ministra spraw zagranicznych, powiedziała premier Evika Siliņa...

Wiadomości

Łotewskie ministerstwo obrony ogłosiło iż zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do udziału w procesie badania rynku pod kątem dostarczenia materiałów niezbędnych do wojskowego wzmocnienia wschodniej granicy Łotwy celem ubiegania się ...

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021